Korisni saveti za kupoprodaju i izdavanje nekretnina+

Saveti za kupce i prodavce

U našem narodu je prilično zastupljeno mišljenje da znamo sve da odradimo sami. Zbog toga se ljudi neretko odlučuju da samostalno obave i proces kupoprodaje nepokretnosti.Veliki broj vlasnika stanova koji prodaju nepokretnost i kupaca odlučuje da se bez stručne pomoći upusti u kupoprodajni proces. Uslikaju stan, postave oglas na internetu, cenu odrede prema informacijama koje im je komšinica prenela da je po određenoj ceni njena zaova prodala svoj stan, a primer kupoprodajnog ugovora pronađu na internetu i unesu svoje podatke, jer je to samo „kopi-pejst“.Čak i kada bi prodavac bio po zanimanju pravnik, teško da bi samostalno i objektivno kreirao mišljenje o ceni nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu i drugim relevantnim okolnostima. Laik naročito ne bi umeo da protumači isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnostima, terete koji eventualno postoje na nepokretnosti ili ograničenja u pravnom prometu. Ono što posebno treba napomenuti je da kupoprodajni ugovor nije šablonski, već svaki kupoprodajni proces ima specifičnosti zbog kojih je potrebno sve detalje pravno uokviriti u ugovoru. Neke od tih specifičnosti su brisanje postojeće hipoteke ili uspostavljanje nove, rokovi za izgradnju objekta i rokovi za predaju u posed, ugovorna kazna u slučaju kašnjenja, brisanje tereta i sl.

Ako smo PRODAVCI:

 • 1. Pravnu i materijalnu sigurnost od početka do kraja kupoprodajne transakcije;
 • 2. Objektivno mišljenje o vrednosti nepokretnosti ( skraćujemo vreme završetka procesa kupoprodaje i smanjujemo rizike promena uslova na tržištu );
 • 3. Adekvatnu marketinšku kampanju ( naša nekretnina će biti na pravi način plasirana na tržište sa foto prikazom, tlocrtom, video projekcijom, 3D turom ), što će smanjiti broj nepotrebnih prezentacija i " šetnji" kroz našu nekretninu ;
 • 4. Stručni pregled pravnog statusa naše nekretnine kao i pomoć pri otklanjanju nedostataka ukoliko se dijagnostikuju ( licencirano lice će nas informisati da li je nekretnina u pravnom smislu "spremna" za obavljanje kupoprodaje);
 • 5. Ažuriranu bazu podataka i kontaktiranje potencijalnih kupaca iz te baze, kojima će biti ponuđena naša nekretnina;
 • 6. Pomoć u odluci, odnosno opredeljenju kupca da kupi baš našu nekretninu. Nije lako doneti odluku o kupovini pogotovo kada se odgleda veći broj sličnih ponuda. Posrednici imaju značajnu , ako ne i presudnu ulogu u opredeljenju da kupac kupi baš našu nekretninu;
 • 7. Sva lica koja nas posete, počev od samih posrednika su identifikovana kompletnim ličnim podacima (ime, prezime, adresa, br.l.k, JMBG ).

Ako smo KUPCI:

 • 1. Pravnu i materijalnu sigurnost od početka do kraja kupoprodajne transakcije;
 • 2. Informacije o tržištu nepokretnosti ( jedini izvor informacija koji nam je kao pojedincu dostupan je oglas. Oglasne cene u velikom broju slučajeva nisu cene po kojima se nekretnine prodaju);
 • 3. Smernice ( izbor lokacije, da li lokacija koju smo odabrali ima kvadraturu koju želimo, kakva nam struktura stana najviše odgovara, koliko novca za to treba da izdvojimo, sve u vezi kredita i načina kako da ih ostvarimo );
 • 4. Najpovoljnije uslove ( angažovanjem posrednika uštedećemo i vreme i novac. To praktično znači da ćemo sa licenciranim timom i mi i prodavac zadovoljno i bez stresa proći kroz sve faze složenog procesa zvanog: kupoprodaja nekretnine ).

SAVET ZA SVE: Postoji izreka – "Besplatno je uvek najskuplje"